Strona główna
  • Posiedzenie Komisji

Informuje się, że w dniu 12 czerwca 2014 roku o godzinie 14 - tej w  Zespole
Szkolno - Przedszkolnym Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Gosławicach odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej
i Promocji Gminy.

            Radni dokonają wizytacji Zespołu Szkolno -Przedszkolnego Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Gosławicach, zapoznają się z bazą lokalową oraz planami rozwoju
i zamierzeń edukacyjnych wizytowanego zespołu.

 

Radni zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

  • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2013 rok,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko - Gminnej  Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu za 2013 rok.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.