Strona główna
  • Trening decyzyjny

 

      Niniejszym informuję, że w dniu 17 czerwca 2014 roku zostanie przeprowadzony na terenie powiatu oleskiego trening decyzyjny  pk. „Sudety – 14”. W ramach w/w treningu, którego organizatorem jest Opolski Urząd Wojewódzki, rozwijane będą elementy systemu wykrywania i alarmowania (SWA) wraz z uruchamianiem syren alarmowych pomiędzy godzinami 10:00 – 10:30. Planowane jest wyemitowanie sygnału „Odwołanie alarmu – dźwięk ciągły syreny w okresie 3 (trzech) minut.

 

                                   /-/mgr Róża KOŹLIK

                                                                                                             BURMISTRZ

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.