Strona główna
  • Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach

 

 

W dniu 13 maja 2014 r. została podpisana umowa na część 1 zamówienia, tj. remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku byłej szkoły podstawowej w Pludrach przy ul. Szkolnej 1, z Zakładem Elektroinstalacyjnym OLDA Dariusz Urbański, z siedzibą w 46-275 Chudoba, Wędrynia 55, na kwotę brutto: 12 898,99 zł.

Wykonawca ten został wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla zamówienia p.n.: „Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach”, w którym otwarcie ofert odbyło się 11.03.2014 r.

Prace zostały już rozpoczęte i potrwają do końca września b.r., będą obejmować w ramach części 1 niniejszego zamówienia wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w obiekcie-budynku byłej szkoły podstawowej w Pludrach przy ul. Szkolnej 1.

 

W dniu 13 maja 2014 r. została podpisana umowa na część 2 zamówienia, tj. remont kotłowni przy budynku byłej szkoły podstawowej w Pludrach przy ul. Szkolnej 1 oraz wymiana stolarki okiennej w wymienionym budynku, z Zakładem Usługowym Instalacji Sanitarnej Wod.-Kan. C.O. i Gazowej Jerzy Sklorz, z siedzibą w Świerczu, przy ul. Studnitza 31, 46-300 Olesno, na kwotę brutto: 125.168,17 zł.

Wykonawca ten został wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla zamówienia p.n.: „Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach”, w którym otwarcie ofert odbyło się 11.03.2014 r.

Prace zostały już rozpoczęte i potrwają do końca września b.r. W ramach części 2 niniejszego zamówienia planowana jest wymiana centralnego ogrzewania i wentylacji oraz wymiana stolarki okiennej.

 

 [MK]

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.