Strona główna
  • Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna

 

 

W dniu 29 maja 2014 r. została podpisana umowa na budowę projektowanego przepustu skrzynkowego (mostu) w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu ul. Leśnej (drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250) w miejscowości Pludry, z firmą REMOST Z. MROZEK,                       H. MROZEK, K. MROZEK SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26, na kwotę brutto: 247 691,75 zł.

Wykonawca ten został wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla zamówienia p.n.: „Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna”, w którym otwarcie ofert odbyło się 15.05.2014 r.

Roboty potrwają 2 miesiące i będą obejmować wykonanie:

- konstrukcji przepustu skrzynkowego,

- fundamentu przepustu skrzynkowego,

- izolacji,

- zasypki,

- umocnienia dna rzeki w rejonie przepustu.

 

 

 [MK]

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.