Aktualności

Bieżące inwestycje

  • Utworzenie klubu Senior+ w miejscowości Myślina

    W dniu 23.07.2021 r. została podpisana umowa na przebudowę istniejącego wolnostojącego gminnego budynku spotkań wiejskich w miejscowości Myślina przy ul. Przejazdowej 2, z firmą MAS-BUD Andrzej Skorupa, ul. Nowa Kolonia 10, 46-380 Myślina, na kwotę brutto: 544 332,05 zł.
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień

    W dniu 25.02.2021 r. Gmina Dobrodzień podpisała umowę nr RPOP.05.04.00-16-0002/20-00 o dofinansowanie projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień" w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.4 – Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wydarzenia

×

Wyszukaj w serwisie