Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 

Brak opisu obrazka

 

  • ŹRÓDŁO


Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Źródło” to interdyscyplinarna, cykliczna impreza organizowana w Dobrodzieniu nieprzerwanie od 1997 r. Przegląd ma charakter rozwojowy, nie ogranicza się do popisów zespołów artystycznych - podczas „Źródła” zorganizowana jest konferencja popularno-naukowa, zajęcia warsztatowe w ramach „Szkoły ginących zawodów”, kiermasz twórczości ludowej oraz plenerowe imprezy o charakterze integracyjnym. W spotkaniach biorą udział zespoły artystyczne i twórcy indywidualni reprezentujący mniejszości narodowe i etniczne z terenu kraju. Uczestnicy prezentują programy artystyczne lub dzieła kultywujące i nawiązujące do tradycji kulturowych narodowości albo grupy etnicznej, którą reprezentują.

Organizatorzy „Źródła” zakładają realizację takich celów jak popularyzacja dorobku artystycznego, obyczajów i tradycji mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych w naszym kraju; uaktywnienie działalności artystycznej wspólnot narodowościowych oraz kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania odrębności kulturowych innych narodowości. Organizatorem „Źródła” jest Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu w Dobrodzieniu. DOKIS jest wielofunkcyjną instytucją kultury w skład której wchodzą: dom kultury, stadion miejski, kryta pływalnia. Na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień DOKiS pełni rolę ośrodka  koordynującego, inspirującego oraz organizującego zadania w zakresie sportu i turystyki. DOKIS jest organizatorem wielu imprez i przedsięwzięć o znaczeniu ponadlokalnym. Wizytówką placówki jest „Źródło”, impreza która swoim zasięgiem przekroczyła granice kraju.

Organizacja imprezy, podczas której artyści wielu dziedzin, pochodzący z rożnych kręgów kulturowych, spotykają się  w Dobrodzieniu, miasteczku położonym na wielokulturowym, przechodzącym rożne koleje losu Śląsku Opolskim, ma szczególne znaczenie. Dzięki niej mieszkańcy gminy Dobrodzień stają się jeszcze bardziej otwarci na ludzi. Notuje się znakomitą frekwencję na koncertach, liczny udział podczas paneli dyskusyjnych i w warsztatach w ramach „szkoły ginących zawodów”. W minionych latach odbywały się zajęcia z wikliniarstwa, tkactwa na ramkach, malowania na szkle, ceramiki i bibułkarstwa. Przyjeżdżające zespoły otoczone są troską wolontariuszy, którzy są dla swoich podopiecznych opiekunami w Dobrodzieniu i pilotami po okolicy. Impreza ta wrosła już na trwałe w krajobraz Dobrodzienia.

„Źródło” zostało wyróżnione następującymi nagrodami:
 
• II Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego w konkursie „Partnerstwo bez granic 2004
• I Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Polskiego Komitetu ds. UNESCO (2009 r.)
MOSTY DIALOGU 2010
• III Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego w konkursie „Partnerstwo bez granic 2010

Kontakt:

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu
Plac  Wolności 24
46 - 380 Dobrodzień 
tel. 34 3575 346,  tel. fax 34 3575 539
email: 
 http://www.domkultury-dobrodzien.pl