Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

Informuje się, że posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa odbędzie się  w dniu 16 stycznia 2023 roku o godzinie 14.30.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

​Radni zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

-  zmiany wieloletniej prognozy finansowej;

- wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2023 rok.